Start Aktualności Komunikaty Pięciu przedstawicieli NSZZ PP zasiadło w władzach Komisji Młodych FZZ

Pięciu przedstawicieli NSZZ PP zasiadło w władzach Komisji Młodych FZZ

W dniu 20 marca 2013 roku, w siedzibie Federacji Związków Zawodowych PKP w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Polski rynek pracy oczami ludzi młodych” organizowana przez Forum Związków Zawodowych we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta. Gośćmi konferencji byli: Minister pracy i polityki społecznej Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Dariusz Górski z Departamentu Legalności Zatrudnienia Państwowej Inspekcji Pracy, dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk prezes zarządu Fundacji FAVEO- Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego oraz Piotr Muller przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

W konferencji uczestniczyło 9 młodych przedstawicieli NSZZ Pracowników Policji, którzy aktywnie brali udział w zadawaniu pytań Panu Ministrowi, głównie związanych z tematyką obecnej sytuacji młodych na rynku pracy.


Po zakończeniu spotkania z zaproszonymi gośćmi odbyły się wybory do władz Komisji Młodych przy Forum Związków Zawodowych. Pięciu przedstawicieli NSZZ Pracowników Policji wybrano do władz KM FZZ.


Do władz Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych z ramienia NSZZ PP zostali wybrani:

Michał Borkowski    - wiceprzewodniczący  (WZZ Olsztyn)

Łukasz Bukowski    - sekretarz                      (WZZ Bydgoszcz)

Maja Bakuła              - członek zarządu          (WZZ Radom)

Sandra Szymaniak   - członek zarządu          (WZZ Bydgoszcz)

Bożena Wysocka      - członek zarządu         (WZZ Gdańsk)


Z całkowitym komunikatem Forum Związków Zawodowych dotyczącym przeprowadzonych wyborów można zapoznać się tutaj...